Bóg jest zawsze doskonały . Dlatego też jest niepojęty i nielogiczny dla logicznego świata. Stworzył człowieka, któremu dał wolną wolę, a człowiek może też dążyć do doskonałości, co daje mu radość i poczucie spełnienia, bo pochodzi od Boga i jest zgodne z Nim.

Każdy jest inny i ma inne cele, pasje, upodobania kolorów, ubrań, samochodów. Dlatego powinniśmy robić to co kochamy czyli naszą pasję i na niej zarabiać, a nie robić coś jedynie dla pieniędzy czyli dlatego, że tam jest możliwość zarabiania. Takie prace, które nie lubimy robić to powinny być tylko chwilowe np. wyjazdy sezonowo do pracy przy zbiorach jeśli to nie pozwala nam się rozwijać i nie jest naszą pasją. Zarabianie powinno być na pasji i być jako skutek uboczny – nagroda za dawanie coś od siebie światu, coś co pochodzi z serca z naszej chęci dawania  efektu pracy z „serca” innym ludziom. Im więcej ludzi uszczęśliwisz tym więcej zarobisz.

Wiara oznacza brak możliwości sprawdzenia namacalnego tego w co się wierzy, bo wtedy nie byłaby już wiara tylko wiedza. Bóg daje ten dar ludziom aby mogli realizować swoje cele i marzenia oraz mogli być wraz z nim w szczęściu wiecznym w „Niebie”.

Nie można być wraz z Bogiem po śmierci, gdy w niego nie wierzymy tak samo nie możemy zrealizować naszych marzeń gdy nie wierzymy w ich realizację. Takie jest prawa przyciągania, które jest częścią wszystkich praw stworzonych przez Boga i dotyczą każdego człowieka.

Bóg jest:

  • Jest jednocześnie wszędzie,
  • Niepojęty,
  • Doskonały,
  • Miłosierny (Duch święty może natychmiast zabrać uczucia np. Depresji i gdy chcemy zrobić coś bardzo złego – duch święty może sprawić, że natychmiast nie będziemy chcieli zrobić tego i może dać nam poczucie szczęścia, ale trzeba się otworzyć na to – rozmawiać z Bogiem)
  • Bycie z Bogiem w „Niebie” to jak uczucie miłości non stop ( Tu możemy porównać do uczucia gdy jesteśmy w kimś zakochany i ta miłość jest odwzajemniona) bo czujemy się tak zawsze – pełnia szczęścia i wiecznego uczucia miłości w każdej chwili i momencie. To też trudno sobie wyobrazić ludziom, bo nie ma takich odczuć na Ziemii dlatego nie można z niczym porównać. Po prostu niewysłowiony i nie zrozumiały stan dla człowieka.
  • Wszechmogący, ograniczony na Ziemii (Nie może np. przestać Nas kochać czy zmusić nas do czegoś na Ziemii, bo dał Nam wolną wolę ponieważ takie prawa ustanowił na Ziemii)
  • Nieskończony,
  • Wieczny,
  • Sprawiedliwy,
  • Ludzie są częścią Boga (uczucie miłości pokazuje nam namiastkę tego czym jest zjednoczenie z Bogiem i bycie z Nim w „Niebie”, bo tam jest ono stałe wieczne, zawsze jest stan błogiego uczucia miłości oraz innych pozytywnych uczuć. Nie ma negatywnych rzeczy. Jest pełna harmonia i wieczne szczęście, miłość, radość, wiara nadzieja, bo nie jest to już świat ziemski w którym nie ma możliwości bycia wiecznie w tym stanie, bo tak jak woda wzorcowa – gdy jest wszędzie tylko ona to nie może być zmieniona jej struktura na stałe – czyli jest niezniszczalna. Tak samo gdy jest zło na Ziemii to może być „zmącona woda” czyli może być inny stan będący „życiem po życiu”, czyli w „Niebie” np. przez negatywne zachowania)

Poniżej dowody na istnienie Boga